waterkant leden

Actueel; Corona Nieuwsbrief 16 mei 2020

Actueel; Corona Nieuwsbrief 16 mei 2020

 

Nieuws uit het bestuur

Er wordt weer volop gegolfd op de golfbaan Spaarnwoude.

Zoals toegezegd het protocol 'Verantwoord golfen bij GCS per 11 mei' ook op de website gepubliceerd. We gaan er van uit dat een ieder z'n eigen verantwoordelijkheid neemt om zich aan dit protocol te houden, op- en rond de golfbaan.

We gaan er ook van uit dat alle leden en golfers van onze club het 'Ready Golf' principe gaan toepassen, om het spelplezier en de speelsnelheid te bevorderen. Zie bijlage

Voor jezelf maar zéker ook voor je mede-golfers in de baan.

 

  • Informatie van de baan:

* Let op; t/m zondag 24 mei kun je 1x9-holes per dag lopen. Dus zelf reserveren en daarna jezelf in een flight bij een ander laten indelen wordt niet toegestaan.

* Reserveren alléén via de app, de site (tot 3 weken voorafgaand aan de gewenste starttijd) of telefonisch (tot 24 uur voorafgaand aan de gewenste starttijd)

* Melden, eventueel betalen en je speelkaart ophalen in de golfshop. Deze is gewoon open, volg wel de looproute en houdt afstand.

* Indien gewenst kan er een broodje en iets te drinken worden gekocht. Volg de looproute

* Er is één toilet open in de kleedkamer beneden, volg de route en houdt afstand.

* Tussen de C2 en C3 is één toilet open. Houdt afstand.

* Bij D1 zijn beide toiletten open. Houdt afstand

 

 

Hans Brinker Stichting
In 2013 is afgesproken dat de leden en golfers hun abonnementsgelden aan de Hans Brinker Golf Stichting (HBS) betalen. De HBS betaalt de gelden dan vervolgens in drie termijnen door aan de golfbaan. Reden van deze afspraak was het faillissement van de vorige exploitant. Op deze wijze wordt het financiële risico van onze leden geminimaliseerd.
Nu er van faillissement e.d. geen sprake is, kan en mag de HBS de betalingen niet opschorten. En een pandemie/ epidemie, zoals het Corona virus, is juridisch geen reden om de betaling op te schorten.
Onder de gegeven omstandigheden zou het ook niet wijs zijn. De club heeft belang bij het voortbestaan van de golfbaan. De HBS heeft de tweede tranche betaald op 1 mei. 

Met de golfbaan in gesprek
Natuurlijk zijn wij als bestuur in gesprek met de golfbaan over de situatie. Belangrijke leidraad is te bezien op welke wijze de leden met een baanabonnement straks weer optimaal gebruik kunnen maken van hun speelrechten.  www.golfbaanspaarnwoude.nl 

Concrete acties
Het bestuur beraadt zich ook hoe de gelden, die nu niet aan clubactiviteiten besteed worden, straks extra ingezet kunnen worden. Het mag duidelijk zijn dat deze acties pas gelden zodra alle clubactiviteiten weer mogen plaatsvinden op- en rond de golfbaan, dus op voorhand pas ná 1 september…hopelijk eerder. Jullie worden daarover definitief geïnformeerd zodra het één en ander duidelijk is.

Het bestuur wenst jullie allen gezondheid toe. We hopen elkaar snel weer te ontmoeten op de golfbaan!

Peter de Lange,

voorzitter

16 mei 2020

Contact

Adres:
Het Hoge Land 6
1981 LT Velsen

Telefoon: 023-5382708

Bezoek ook

Social media