Skip to main content

De Baan-, Regel- en Handicapcommissie draagt zorg voor onder meer:

  • Qualifying baancondities (in overleg met de baanbeheerder en samen met vrijwilligers). We zorgen voor baanonderhoud, baanmarkeringen (bijv. ook bij  abnormale baancondities) en zien toe op het handhaven van de juiste afstanden per hole (teemarkering, plaatsing matten in de winterperiode) enzovoort.
  • De club referee voor de Ngf competitie en evt ook voor club wedstrijden.
  • Informatie over, vraagbaak voor en toepassing van de Ngf of R&A golfregels (zie linkje hieronder), voor leden en wedstrijdcommissies.
  • Informatie  over de WHS handicapsystematiek (zie linkje hieronder).
  • Samen met het secretariaat administreren van de WHS handicaps. Indien nodig voeren we corrigerende taken uit( bijv. Hcp herzieningen).
  • Samen met het secretariaat  organiseren van en toezicht op Regel- en Etiquette-testen en  GVB- en NGF-regelexamens.
  • Het, op verzoek van de Wedstrijdcommissie, oplossen van regelproblemen die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden.

Meer info over de golfregels:

https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels

Meer info over de  WHS systematiek:

https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem

 Email adres

rehaco@gcspaarnwoude.nl

REHACO
23 april 2021