Skip to main content

Hoe de processierups te ontwijken,  gaat wat anders dan het tot vorig jaar was. Wanneer de bal tot stilstand komt in de buurt van een eikenboom waar zich een nest processierupsen ophoudt, mag je (zonder straf) relief nemen op basis van regel 16.2b (situaties met gevaarlijke dieren). De verdachte bomen zijn gemerkt met een rood/witte en of een gele band.

Wat je dan kunt doen, wordt kort samengevat met de volgende tekst van de NGF site: “ je mag een bal droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (het referentiepunt). Voor het bepalen van de dropzone gebruik je het referentiepunt en vanaf dit referentiepunt meet je met je langste club (exclusief de putter) naar rechts, naar achteren en naar links. Binnen deze halve cirkel (niet dichter bij de hole en in het algemene deel van de baan), mag je de bal droppen. Heb je last van een ander rupsennest, dan mag je opnieuw op dezelfde wijze handelen.”

NGF stelt overigens, dat er in de meeste gevallen binnen 5 meter van de boom met rupsen een veilige dropzone is.

Om discussie en misverstanden te voorkomen, handel in dit soort situaties in samenspraak met de marker en eventueel ook andere medespelers.

Rehaco,

juli 2021