Skip to main content

Op vrijdag 18 juni 2021 kregen wij het trieste bericht dat ons lid Ton van de Merwe is overleden.
Ton is jarenlang zeer actief geweest in de golfclub. Om deze reden is in september 2018 een Gouden Speld uitgereikt aan Ton.
De Gouden Speld is een hoge onderscheiding voor vrijwilligers die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor golfclub Spaarnwoude. Het woord verdienstelijk is in dit geval eigenlijk een verkleinwoord van datgene wat Ton in de afgelopen jaren voor de golfclub en ook voor de golfbaan heeft betekend. Je kunt zo gek niet noemen of hij heeft er wel aan meegewerkt of is de initiatief nemer ervan. Een kleine greep: aansturing marshal groep; marshal in de baan; gvb examens afnemen; ondersteuning nieuwe leden; voorzitter seniorencommissie; voorzitter daco/seco overleg en last but not least 9 jaren als wedstrijdleider van de maandagsenioren.

Bij de afsluiting van zomer- en winterseizoen was hij in zijn element als gastheer/spreekstalmeester van onze seniorengroep. Het verlies van zijn stem was voor hem een absoluut dieptepunt. Het captainsdinner als afsluiting van het zomerseizoen van de maandagsenioren was immers een van zijn favorieten.

Ton was een bijzonder mens: een aimable persoon, mediator, positief kritisch, maar altijd met een lach. Een echt mensenmens. Om gezondheidsredenen moest hij helaas zijn werkzaamheden stoppen.

Toen zijn gezondheid  het zelf spelen onmogelijk maakte bleef hij geregeld op bezoek komen om Dineke te brengen of te halen en een praatje te maken met deze en gene. Hij bleef het wel en wee van onze groep met veel belangstelling volgen. Als maandagsenioren gaan wij Ton zeker missen maar niet vergeten.

Wij wensen Dineke en familie alle sterkte met het verlies.

Namens de wedstrijdleiding maandagsenioren.

26 juni 2021