Skip to main content

De komende week worden de fairways en voorgreens geprikt en daarna bezand.
Dit kan wat hinder veroorzaken waarvoor wij uw begrip vragen.

Alvast dank

De baancommissie
23 september 2021