Skip to main content

Afslagplaatsen
Vanaf 15 november moet er vanaf de matten worden afgeslagen, met uitzondering van enkele rode afslagplaatsen.
De witte en blauwe tees vervallen gedurende de winter.
De matten zijn op de E, D en A-holes zodanig geplaatst dat deze baanlussen qualifying blijven vanaf de gele en rode tees.

Tevens gaat op 1 november de winterregel “Plaatsen” in:
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag (het referentiepunt), maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats is de algemene straf, 2 strafslagen in strokeplay en verlies van de hole in matchplay.

N.B. Bij non-qualifying clubwedstrijden kunnen andere winterregels worden toegepast. Die worden bekend gemaakt door de wedstrijdleiding.

Guus Janus (Rehaco)
1 november 2021