Skip to main content

14 november 2022 — Velen van u zullen het al gemerkt hebben : de matten verschijnen weer op de afslagplaatsen. Winterregels dus ….
Met ingang van 15 november is het verplicht om op de afslagplaatsen waar een mat ligt daarvan af te slaan. Tevens vervallen dan alle witte en blauwe pinposities.
De matten zijn zodanig geplaatst dat op de ED- lus en de A holes nog qualifying rondes gelopen kunnen worden, zowel van geel als rood. Op de andere holes kan dat niet meer.

Let wel : in een qualifying ronde mag u alleen op kort gemaaide baangedeelten de bal plaatsen, zie de tijdelijke local rule.

Voor de greens zijn witte lijnen getrokken. Gelieve daar niet met trolleys en of handicarts voorbij te komen om beschadigingen zoveel mogelijk tegen te gaan. We willen toch allemaal in het voorjaar weer zo snel mogelijk goede condities? Daarom vragen we ook graag extra aandacht voor het repareren van divots en pitchmarks. En voor harken in de bunkers natuurlijk, maar dat doet bijna iedereen netjes…

Met vriendelijke groet,
Namens de Baco en Rehaco
Pieter van Schie en Guus Janus