Skip to main content

Hits: 164

9 oktober 2023 — De zomer is voorbij en een natte periode breekt aan. Wij hebben als richtlijn dat de baan het hele jaar goed bespeelbaar moet zijn. In de praktijk zorgen plassen en natte plekken echter nogal eens voor problemen voor de spelers en extra werk voor de greenkeeper. Omdat een overmaat aan neerslag niet voorkomen kan worden, is het zaak de afvoer van overtollig water zo goed mogelijk onder controle te hebben. Vandaar dat we de komende twee weken flink aan de slag gaan om de drainage op diverse holes te verbeteren. Het kan daarom zijn dat u hier hinder van ervaart.

Regelgeving
De drainagesleuven door de baan dienen als ‘Grond in Bewerking’ te worden beschouwd. Bewerking waarvan niet mag worden gespeeld. Indien de bal van de speler op een dergelijke sleuf ligt, zo’n sleuf vormt een belemmering voor de stand van de speler of voor de ruimte voor zijn of haar voorgenomen swing, dan is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel 16.
Door de bal te droppen binnen een stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.

Straf voor overtreding van de tijdelijke Plaatselijke Regel:
Matchplay verlies van de hole;
Strokeplay twee slagen

Wat is drainage?
Drainage is het proces van het verwijderen van overtollig water uit een gebied. Er worden eerst sleuven gegraven waarna er geperforeerde buizen ingelegd worden. Deze liggen tot ca 60 cm onder het maaiveld. De buizen lopen af naar open water (of put) zodat water afgevoerd wordt.

Wat is top drainage?
Topdrainage is een nieuwe techniek waar we zo’n 15 – 20 jaar profijt van zullen hebben. Bij Topdrainage worden de groeven of sleuven opgevuld met poreus materiaal, zoals grof zand, om het regenwater snel af te voeren. Daarop komt een toplaag die vervolgens wordt ingezaaid. Het hoofddoel van topdrainage is het handhaven van de speelbaarheid van de baan. Zelfs bij nat weer.

Cathy, Golfbaan Spaarnwoude