Huishoudelijk reglement Golfclub Spaarnwoude

Klachtenreglement

Reglement weekendwedstrijden

Zo werken wij (samen)! Handboek voor leden, commissies en bestuur 20-10-2021 (1)

De Golfclub Spaarnwoude heeft een Vertrouwens Contact Persoon waar leden terecht kunnen om hun zorgen betreffende de Golfclub te delen. Henny Terwijn is bereid gevonden deze functie te vervullen. Bereikbaar via henny.terwijn@planet.nl of 06-41644640