Skip to main content

Hits: 254

23 November 2023 — Op donderdag 16 november is tijdens de ALV de contributie vastgesteld en zijn de tarieven van de abonnementen bekend gemaakt.
Tijd om jullie allemaal te informeren en in de gelegenheid te stellen om een nieuw clubabonnement aan te schaffen.

Hieronder staan alle tarieven voor 2024*:

Contributie:

In de ALV is besloten de contributie te verhogen. Iedereen ontvangt in week 1 van 2024 een factuur voor hun contributie per e-mail. Wij vragen jullie te wachten met betalen tot je deze e-mail ontvangen hebt; anders zal de betaling niet correct verwerkt worden en retour komen.

De contributie maakt niet langer deel uit van het bedrag v/d maandbetaling en moet volledig voldaan zijn binnen 30 dagen na facturatie. Alleen de kosten van een clubabonnement komen nog in aanmerking voor gespreide betaling via automatische incasso!

Abonnementen:

De clubabonnementen worden via de Hans Brinker Golf Stichting (HBGS) aan Golfbaan Spaarnwoude betaald. Kies je bij bestelling voor gespreide maandelijkse betaling van het abonnement; dan wordt er een opslag berekend.

Voor een abonnement gelden de volgende afspraken :

  • Bestelling van een abonnement verplicht tot betaling van het volledige bedrag.
  • Bij onvoorziene omstandigheden (denk aan ziekte, blessures, overlijden) blijft het volledige abonnementsgeld verschuldigd.
  • Via de NGF kunnen clubleden zich hiervoor verzekeren.
  • Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet op een andere naam worden gezet.
  • Is het abonnement niet vóór 29 december 2023 betaald of is er geen gespreide maandelijkse betaling vastgelegd, dan vervalt het speelrecht via de club en moeten clubleden vanaf 1 januari 2024, totdat er betaald is, rechtstreeks bij de golfbaan het reguliere greenfee tarief afrekenen.

Bij de keuze voor eenmalige betaling van het volledige abonnementsgeld, ontvangt je binnen 14 dagen een e-mail met factuur. Wij vragen jullie te wachten met betalen tot je deze e-mail ontvangen hebt; anders zal de betaling niet correct verwerkt worden en retour komen.

Let op: Als je op een later tijdstip kiest voor een abonnement …

Aanvragen voor gespreide maandelijkse betaling worden na 1 januari 2024 niet meer in behandeling genomen. De tarieven die met Golfbaan Spaarnwoude zijn overeengekomen worden per 1 februari 2024 verhoogd met € 50,00. Vanaf 1 maart kunt u alleen nog maar rechtstreeks bij de Golfbaan een rittenkaart aanschaffen (tegen adviesprijs).

P.S.: Op vrijdag 24 november a.s. wordt aan alle A-leden een e-mail met de link naar het bestelformulier verstuurd.

Secretariaat Golfclub Spaarnwoude

openingstijden
ma t/m vr van 10.00-16.00 uur

email
secretariaat@golfclubspaarnwoude.nl

telefoon
023-5382708