Skip to main content

Hits: 34

11 december 2022 – een dankwoord van Herman.

“Ik wil iedereen bedanken voor de steun die Ria en ik van jullie hebben ontvangen in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoekjes en bloemen.”

Hartelijk dank daarvoor.

Herman Jorwerda