Skip to main content

Hits: 249

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van zaterdag 20 april 2024 werd door meer dan 60 leden bezocht. Het grote aantal leden dat deelnam, kan te maken hebben met de Carrousel training die vooraf ging en/of het afscheid van voorzitter Peter de Lange.


Penningmeester Juliëtte Nijenhuis-Wildervanck geeft toelichting op de jaar cijfers

Peter de Lange werd in 2019 voorzitter om, in zijn woorden, “order op zaken” te stellen en na drie jaar weer af te treden.
Dat was buiten Covid gerekend.  Opeens in april 2020 werden alle sporten en contacten verboden, de golfbaan ging dicht. Zie dan de golfvereniging maar eens bij elkaar te houden. Bestuursvergaderingen gingen via Zoom en zelfs de ledenvergadering in oktober 2020 ging Online. Maar ondanks alle beperkingen is het bestuur toch gelukt om met vereende krachten de leden bij de club te houden.
Peter was vaak op de golfbaan te vinden, naast zelf spelen bij de woensdag senioren reed hij mee met de Match Play wedstrijden, kwam zomaar opduiken bij een willekeurige wedstrijd, maakte een praatje hier en daar én deelde vele de prijzen uit.
Zijn nalatenschap geeft aan dat de zaken in het bestuur aardig draaien zoals meer structuur in de vergaderingen en de procedures staan op papier. Echter het feit dat hij geen opvolger kon vinden geeft te denken. Het bestuur gaat, hopelijk tijdelijk, door zonder voorzitter maar doet een beroep op de leden om het bestuur te helpen een opvolger te vinden.
Het bestuur bedankt Peter voor zijn enorme inzet en benoemd hem, als blijk van waardering voor al zijn inspanningen, tot Lid van Verdienste.
Alle aanwezigen hadden een golfballetje met naam en boodschap voor Peter meegebracht. Daarnaast ontving Peter nog flessen met Portugese wijn en cadeaubonnen als voorbereiding op zijn verblijf in Portugal.


Voorzitter Peter de Lange geeft de voorzittershamer door aan vicevoorzitter Rob Heezius