Skip to main content

Buiten de baan 
Wordt aangegeven door paaltjes met witte kop en/of witte lijnen, en eventueel met witte paaltjes en  bordjes met de tekst ‘out of bounds’.

Grond in bewerking (GUR) aangegeven door witte lijnen, blauwe paaltjes of bordjes met “Ground Under Repair” of “GUR”, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Hoogspanningsleidingen
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding [of torens of draden of palen die de leiding ondersteunen] heeft geraakt  dan telt de slag niet. De speler moet, zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de laatste slag werd gedaan. Zie Regel 14.6 voor de procedure.

Obstakels
Aangepaalde (jonge) bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens in het algemene gebied ligt en de bal ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste Sproeikoppen
Vaste obstakels vlakbij de green: in aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16-1a. Indien een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b.
(Uitzondering – Een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.)

Straf voor overtreding van de plaatselijke regelalgemene straf (zie R 1-3)

Gebruik mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons in de baan is toegestaan voor het invoeren van scores, het raadplegen van de R&A app voor regelvragen en het checken van de plaatselijke regels op de website van de club. Bellen in de baan is niet toegestaan.

Rehaco
2 januari 2019