Skip to main content

Hits: 451

We zitten in het groeiseizoen en dat is goed te merken!
Het gras in de rough en vooral het (on)kruid in het bos groeit tegen de klippen op.
De kans wordt dan ook groter dat je je bal niet meer kunt vinden.
De golfregels hebben daar een optie voor : de provisionele bal (regel 18.3)

De Rehaco adviseert zo veel mogelijk gebruik te maken van die optie. Heb je niet gezien waar je bal terecht is gekomen, sla dan een provisionele bal als dat mag!

Wat is een provisionele bal ?
Je slaat een provisionele bal vanaf dezelfde plaats als de oorspronkelijke bal. Als de oorspronkelijke bal binnen de baan gevonden wordt binnen drie minuten, vervalt de provisionele bal en speel je verder met de oorspronkelijke bal. Wordt die niet binnen drie minuten gevonden of ligt hij buiten de baan dan ga je verder met de provisionele bal. De slagen met de oorspronkelijke bal en die met de provisionele bal tellen en je moet 1 strafslag bijtellen.

Wanneer mag je een provisionele bal slaan ?
Als je bal misschien buiten de baan ligt (out of bounds) of misschien verloren is buiten een penalty area (waterhindernis) mag je een provisionele bal slaan.
Je mag géén provisionele bal slaan als je bal nergens anders dan in een penalty area verloren kan zijn. Sla je dan toch een tweede bal, dan moet je daar mee verder spelen met 1 strafslag.

Waarom zou je een provisionele bal slaan ?
Simpel : als je de oorspronkelijke bal niet vindt of hij ligt buiten de baan moet je terug naar de plaats vanwaar je geslagen hebt. Dat kost tijd, energie en ergernis. Dat kan je jezelf en je medespelers besparen door een provisionele bal te slaan.

Wanneer wordt een provisionele bal de bal in spel ?
Je mag een provisionele bal blijven spelen zo lang die verder van de hole ligt dan de plek waar je eerste bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen.
De provisionele bal wordt de bal in spel:
– als de eerste bal buiten de baan ligt;
– als de eerste bal niet binnen drie minuten gevonden wordt;
– als je een slag doet met de provisionele bal vanaf een plek die dichter bij de hole is dan de plek waar de eerste bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen.

In die gevallen mag je de eerste bal niet meer spelen, ook al wordt hij alsnog gevonden. Doe je dat toch dan  loop je altijd twee strafslagen op (verkeerde bal spelen) en in sommige gevallen zelfs een diskwalificatie (bij onevenredig voordeel).

Voor alle regels rond de provisionele bal : installeer de app Golfregels 2023 (R&A)en kijk bij hoofdstuk 18.3.

Heb je nog vragen : mail de rehaco! (rehaco@gcspaarnwoude.nl) of schiet ons aan op het terras.

De rehaco,
Kees Bruin en Guus Janus