Skip to main content

Hits: 156

Onderstaande tijdelijke rules zijn met ingang van 3 oktober 2023 opgeheven.

 GROND IN BEWERKING N.A.V. STORMSCHADE
Stapels takken, (restanten van) omgevallen bomen en hopen bladeren in het algemene gebied genoemd in bijgevoegd overzicht mogen worden beschouwd als grond in bewerking (GUR). Zie onderstaande toelichting hoe en wanneer de belemmering mag worden ontweken.
Andere stapels en hopen en losse takken en bladeren zijn geen GUR maar natuurlijke voorwerpen en mogen worden verwijderd volgens regel 15.1.  Als de bal daarbij wordt bewogen moet die worden teruggeplaatst en 1 strafslag worden bijgeteld.

Ontwijken van GUR (regel 16.1)
Als de bal wordt gevonden moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering van slag en stand worden bepaald en de bal binnen 1 stoklengte van dat punt worden gedropt, niet dichter bij de hole.
Dit punt hoeft dus niet aan de zijde van de fairway te zijn maar moet wel in het algemene gebied liggen. Er is geen recht op ontwijken voor GUR op de speellijn of in een hindernis.
Als de bal niet wordt gevonden moet het bekend of vrijwel zeker zijn dat de bal is verloren in de GUR om de volgende ontwijkprocedure te volgen. Als de bal ook ergens anders verloren kan zijn moet hij worden beschouwd als verloren volgens regel 18.
Ontwijkprocedure bal verloren in GUR   : de speler moet het punt bepalen waar de bal het laatst de grens van de GUR heeft gepasseerd en vanaf daar het dichtstbijzijnde punt waar de belemmering van slag en stand volledig is ontweken. De bal moet worden gedropt binnen 1 stoklengte van dat punt, niet dichter bij de hole.

GROND IN BEWERKING N.A.V. DRAINAGEWERKZAAMHEDEN HOLE D6
Sporen van rupsbanden, graafschade en restanten zwarte grond in het algemene gebied langs de vijver aan de rechterzijde van hole D6 ontstaan door drainagewerkzaamheden mag worden beschouwd als Grond in bewerking (GUR) en worden ontweken volgens regel 16.1. Schade binnen de grens van de hindernis mag niet worden ontweken volgens deze regel maar alleen met 1 strafslag volgens regel 17.

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

GROND IN BEWERKING PER HOLE ED-LUS 29-08-2023

Met vriendelijke groet,
Guus