Driving Range

Nieuws

Nieuws

zondag 3 mei 2020

Beste jeugdleden en ouders van de Golfclub Spaarnwoude,

Yes! vanaf komende woensdag 6 mei is de golfbaan Spaarnwoude speciaal en alléén voor jeugdleden tot en met 18 jaar deels open. We verwachten de definitieve goedkeuring op woensdagochtend 6 mei.

* Op woensdag 6 en donderdag 7 mei zijn er van 10.00 – 11.00 uur starttijden op de B-holes. Wil je een rondje 9 holes lopen? Dan kun je je, voor één of beide dagen, opgeven via jouw whatsappgroep. Wij delen je in en geven je starttijd door.

* Op vrijdag 8 mei van 10.00 – 11.30 en 11.30-13.00 uur is er een speciale lesochtend met Luuk en Roderick. Daar kun je je ook voor opgeven via whatsapp.

De reguliere lessen starten weer op zaterdag 9 mei (groep 1 en 2) en zondag 10 mei (groep 3/4/5)

Voor de ouders; u kunt uw zoon/ dochter, 10 minuten voor aanvang, brengen tot aan de parkeerplaats. Het is het KISS and RIDE principe, dus u wordt verzocht de parkeerplaats ook weer direct te verlaten. Na afloop van de ronde en/ of les is het principe ook weer PICK UP and RIDE. U blijft dus wachten in de auto op uw zoon/dochter.

We hebben er ontzettend veel zin in en gaan ervan van uit dat we ons allemaal aan het corona protocol houden. Ouders, bespreek dit vooraf uitgebreid met uw zoon/ dochter!

 

Met sportieve groet,

de jeugdcommissie GCS

 

 

Protocol Verantwoord golfen jeugd t/m 18 jaar

 

1. Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten en sporten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

2. Voor ouders en verzorgers
• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten en sporten;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

3. Veiligheid en hygiëne voor kinderen t/m 12 jaar

• Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.

• Drivingrange
Voor kinderen zijn geen beperkingen op de drivingrange. Gezien het feit dat kinderen en jeugd beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er begeleiding is.
Ballenmandjes worden gereinigd door de golfbaan.

• Oefengreens
Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat kinderen en jeugd beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond.
Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
• Flight
Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen.

 

4. Veiligheid en hygiëne voor jeugd t/m 18 jaar

• Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Jeugd moet 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.

• Drivingrange
Jeugd moet op de drivingrange 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
Ballenmandjes worden gereinigd. De golfbaan is hier verantwoordelijk voor en heeft reinigingsmateriaal tot haar beschikking.

• Oefengreens
Jeugd moet op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er een begeleider aanwezig is.
Door gebruik te maken van circuits en looproutes is het zelfs mogelijk om meer personen toegang te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.

• Flight
Jeugd mag spelen op de golfbaan. Voor kinderen van 13 t/m 18 jaar die gewend zijn om zelfstandig een ronde te spelen, kan de begeleiding bestaan uit een golfpro, een vrijwilliger die meeloopt of een marshal die een aantal keer per ronde de spelers controleert. Gebruik hier vooral uw gezond verstand.
Voor kinderen die voor het eerst de baan op gaan adviseren wij wel 1 begeleider per flight. Dit kan een golfpro of een vrijwilliger zijn.
In een flight bij voorkeur maximaal drie jeugdspelers. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar en de begeleider te houden.

 

5. Veiligheid en hygiëne voor begeleiders

• Begeleiding
Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.
Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn en de begeleider moet 1,5 meter afstand houden van kinderen en jeugd. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal.

 

Contact

Adres:
Het Hoge Land 6
1981 LT Velsen

Telefoon: 023-5382708

Bezoek ook

Social media